Lever's Zeep maatschappij - Vlaardingen in beeld en verhaal

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nadat Lever Brothers in 1907 te Schiedam een verkoopkantoor had geopend teneinde de Sunlight zeep op de Nederlandse markt te brengen, wilde het bedrijf ook een eigen fabriek in Nederland vestigen. Daartoe werd in 1909 een stuk grond te Vlaardingen gekocht. Nadat in 1913 de eerste paal werd geslagen voor de Levers Zeepmaatschappij (LZM), vond de eerste productie plaats in 1917. Eerste en voorlopig enige product was de Sunlight zeep. In 1921 bracht LZM ook het schuurpoeder Vim op de markt, in 1922 gevolgd door het zeeppoeder Rinso, dat gebruikt werd als wasmiddel en een eind maakte aan de zware arbeid. In 1929 werd ook het toiletzeepmerk Lux geïntroduceerd.

In 1930 ging Lever Brothers met Margarine Unie samen en vormde Unilever. Naast de productielocatie was ondertussen het laboratorium Unilever Research verrezen. In 1971 kwam het wasmiddel Bontkracht op de markt, alsmede het vloeibaar schuurmiddel Jif. Dit alles en meer werd in Vlaardingen geproduceerd. Dit alles leidde tot naamswijzigingen, in 1976 werd het: Lever Sunlight, in 1986 werd het Lever B.V., en in 1998 werd het Lever Fabergé Sourcing Unit Vlaardingen.

In 2008 rolden de laatste zeepjes van de band en in 2019 sluit ook het laboratorium haar deuren. Dan wordt dit stukje geschiedenis, historie voor Vlaardingen.

Hieronder vind u een beknopt overzicht van de geschiedenis van De Lever's Zeepmaatschappij. Daarnaast vind u oude foto's, ansichtkaarten, reclame posters en een oude TV reclame voor de Sunlight zeep.

Geschiedenis     Beeld en geluid

3 nummers Historisch Nieuwsblad
1910 - 1919
De markt in het Verenigd Koninkrijk voor zeep bereikt het punt van verzadiging, en dus concentreert Lever Brothers zich op acquisities. Ondertussen blijft de vraag naar margarine stijgen en vergroten Lever Brothers, Jurgens en Van den Bergh hun belangen in de grondstofproductie. Slechte marktomstandigheden leidden tevens tot de verdere groei van handelsassociaties. Als er nieuwe technologie wordt uitgevonden om walvisolie hard te maken, komen bedrijven samen in de Whale Oil Pool om de distributie van deze belangrijke nieuwe grondstof te reguleren.

Maar oorlog staat op het punt roet in het eten te gooien. De Eerste Wereldoorlog zal een grote impact hebben, ten eerste door de toegenomen vraag naar zeep en margarine – producten van levensbelang in tijden van oorlog - en ten tweede door interventie van de Britse en de Duitse regering, die de olie- en vetindustrie in feite onder overheidstoezicht plaatsen.


Nederlandse advertentie voor Bleu Band uit circa 1910
Bron: Unilever

Lees ook: Vlaggetjesdag en de smaak van haring

1920- 1929
Aan het einde van de jaren twintig bezit Jurgens margarinefabrieken in Schotland, Ierland en Engeland en heeft Lord Leverhulme 60% van de productie van zeep in het Verenigd Koninkrijk in handen.

Maar in dit decennium heeft de margarinemarkt last van een dalende vraag omdat boter betaalbaar wordt. Voor zijn dood in 1925 bouwt Lord Leverhulme een eigen portefeuille van bedrijven op, waaronder een aantal die opbrengsten van zijn nieuw verworven landgoed op de eilanden ten westen van Schotland verhandelen. Veel van deze bedrijven, waaronder Mac Fisheries Ltd, zullen uiteindelijk door Lever Brothers worden gekocht.

Aan het eind van het decennium begint de officiële geschiedenis van Unilever. Eerst voegen Jurgens en Van den Bergh zich samen in de Margarine Unie. Dan, twee jaar later – in een van de grootste fusies van die tijd – vormen Margarine Unie en Lever Brothers samen Unilever.

Aan het einde van de jaren twintig bezit Jurgens margarinefabrieken in Schotland, Ierland en Engeland en heeft Lord Leverhulme 60% van de productie van zeep in het Verenigd Koninkrijk in handen.


Oude advertentie van Lifebuoy.


Bron: Unilever
1930- 1939
De dertiger jaren zijn een moeilijke periode – ze beginnen met een grote economische crisis en eindigen met een nieuwe wereldoorlog.

Deze omstandigheden leggen nog meer druk op de nieuwe gefuseerde bedrijven om snel te rationaliseren. Dus in het Verenigd Koninkrijk sluit Unilever haar 50 bedrijven die zeep produceren om zich te richten op een kleiner aantal merken. Tegelijkertijd beschermen regeringen op het Europese vasteland hun lokale boterproductie door middel van belastingen, accijnsheffingen en productielimieten. Het eindresultaat is dat het aantal margarine- en vetfabrieken dalen van tien naar vijf.

Maar ondanks de recessie blijft het bedrijf uitbreiden: gedeeltelijk door de ontwikkeling van nieuwe producten in haar vaste markten en gedeeltelijk door bedrijven over te nemen om deel te nemen in opkomende categorieën zoals bevroren, en kant- en klare levensmiddelen.


Bron: Unilever
Vóór 14.00 uur besteld vandaag nog bezorgd! Topbloemen.nl
1941- 1949
Tijdens de oorlog valt Unilever in feite uit elkaar, omdat bedrijven in de door de Duitsers en Japanners bezette gebieden van Londen en Rotterdam zijn afgesneden.

Dit leidt tot de ontwikkeling van een ondernemingsstructuur waarbij lokale bedrijven van Unilever onafhankelijk werken en gericht zijn op de behoeften van de lokale markten. Na de oorlog raakt Unilever haar belangen kwijt in Oost-Europa als gevolg van nationalisatie en de door de Sovjet-Unie uitgeoefende controle. De Chinese markt heeft met soortgelijke problemen te maken.

Toch blijft Unilever zich in de veertiger jaren uitbreiden in de voedingsmiddelenmarkt. Nieuwe bedrijven met uiteenlopende productassortimenten worden verworven en er wordt geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe materialen en productietechnieken.


Bron: Unilever
1950 - 1959
Vanaf het einde van de veertiger jaren tot in de vijftiger jaren biedt de ontwikkeling van nieuwe massamarkten voor consumentenproducten – ook in Afrika en Azië – kansen voor uitbreiding.

Unilevers United Africa Company groeit snel door de productie van goederen voor verkoop in de pas onafhankelijk geworden Afrikaanse staten, waardoor het ontstaan van nieuwe lokale productiebedrijven wordt gestimuleerd. Intussen leidt de naoorlogse welvaart in Europa, bevorderd door de oprichting van de Europese Gemeenschap, tot een snelgroeiende consumptie en een stijgende levensstandaard.

Dankzij de onafgebroken stroom van wetenschappelijke ontwikkelingen, richt Unilever zich meer op technologie, en wordt Port Sunlight Research gebruikt als haar researchdivisie verantwoordelijk voor de Britse en Nederlandse laboratoria. Zij richt ook een researchgroep voor voedingsmiddelen in Nederland op, die vijftig jaar later het Unilever Health Institute zal worden – een ‘center of excellence’ op het gebied van voeding, gezondheid en vitaliteit.

Tijdens de vijftiger jaren worden nieuwe soorten voedingsmiddelen ontwikkeld, waarvan de visstick de beroemdste is, als directe reactie op de behoefte aan voedzame voedingsmiddelen met ingrediënten die beschikbaar komen in de nasleep van de rantsoenering na de oorlog. De marketing van sommige daarvan vindt plaats via een veelbelovend nieuw kanaal – commerciële televisie.
1960 - 1969
De Swinging Sixties brengen optimisme en nieuwe ideeën, terwijl de wereldeconomie zich uitbreidt en de levensstandaard steeds verder stijgt.

Het gevolg is dat Unilever uitbreidt en dankzij innovatie en acquisitie gevarieerder van opzet wordt, en reclamebureaus, marktonderzoeksbureaus, en verpakkingsbedrijven opricht. In 1968 probeert Unilever Allied Breweries aan te kopen via een hoogst ambitieus bod. Maar het is moeilijk de winst stabiel te houden, naarmate de kloof tussen de best- en de slechtstpresterende werkmaatschappijen groter wordt en financiële middelen worden geïnvesteerd om bedrijven met een lage opbrengst te kunnen onderhouden.

Halverwege de jaren zestig nemen de kansen om merken internationaal te laten groeien toe als gevolg van een herstructurering. Het beheer en de verantwoordelijkheid over de Europese winsten voor de grootste merken worden als gevolg daarvan overgeheveld van alleenstaande bedrijven naar op categorie gefocuste teams met de naam Coördinaties.


Captan Birthey, een advertentie uit de jaren zestig

Lees ook: De hoekselijn. Een reis door de geschiedenis van de Hoekse lijn

Advertentie
Advertentie
1970 - 1979
Tijdens de jaren zeventig, zorgen moeilijke economische omstandigheden – waaronder een hoge inflatie als gevolg van de oliecrisis in 1973 – tot vlakke verkoopcijfers.

De groei van grote winkels, waaronder supermarkten, is eveneens verantwoordelijk voor het verzwakken van de onderhandelingspositie van producenten.

Unilever blijft bedrijven voor consumentengoederen bouwen in bijvoorbeeld de transport- en verpakkingssectoren en maakt een grote stap voorwaarts in Noord-Amerika met de koop van National Starch. Gelukkig maakt de dochteronderneming United Africa Company grote winsten in het olierijke Nigeria, wat een compensatie vormt voor de kosten van bedrijven in Europa en de Verenigde Staten.

Maar terwijl Unilever zich blijft diversifiëren in de jaren zeventig, stopt het met het uitbreiden van de toeleveringsketen omdat leveranciers van derden groter worden en beter toegerust zijn om nevendiensten over te nemen.


Flora margarine uit de jaren zeventig.
1980- 1989
Begin jaren tachtig staat Unilever op de 26ste plek van de grootste bedrijven ter wereld.

Unilevers belangen omvatten kunststoffen, verpakkingen, tropische plantages en een scheepvaartmaatschappij, alsmede een breed assortiment voedingsmiddelen en producten voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging.

Aan het begin van het decennium vindt er een drastische verandering van strategie plaats waarbij Unilever zich weer gaat concentreren op kernproductgroepen met sterke markten en een even sterk groeipotentieel. De nodige rationalisatie leidt tot grote acquisities en even grote verkopen, waaronder de verkoop van diervoeder-, verpakkings-, transportbedrijven en viskwekerijen .

Maar tegen 1989 is het resultaat, groei van kernactiviteiten, duidelijk zichtbaar.


1990 - 1999
De concentratie op een kleiner aantal activiteiten gaat door en het aantal categorieën waarin Unilever actief is gaat van 50 naar slechts 13 aan het eind van het decennium.

Ook het besluit van Unilever om een groot aantal merken te verkopen of van de markt te halen en zich te concentreren op de merken met het grootste potentieel is hierin begrepen.

De herstructurering resulteert in vier kernactiviteiten: Huishoudelijke Verzorging, Persoonlijke Verzorging, Voedingsmiddelen en Chemische bedrijven. De nieuwe structuur staat onder leiding van een nieuw team, ExCo (het Executive Committee) en omvat 12 business-groepen, elk verantwoordelijk voor een combinatie van geografische en productgebieden.

Tijdens dit decennium creëert Unilever ook een duurzaam landbouwprogramma als gevolg van de groeiende druk vanuit milieugroepen en zorgen van de consument over de voedselketen. Daarna volgen al spoedig andere initiatieven voor duurzaam waterbeheer en het betrekken van vis uit duurzame bronnen.


Prijslijst van Cornetto uit 1990
2000 - 2009
Met de toename van het aantal uitdagingen waar bedrijven, het milieu en gemeenschappen voor staan, transformeert Unilever organisatorisch en strategisch om te garanderen dat we een duurzaam bedrijf blijven.

De 21ste eeuw begon met de lancering van De Weg naar Groei – een strategie met als doel de onderneming om te vormen. Deze leidde tot meer overnames en tot rationalisering van productielocaties om zo ‘centres of excellence’ te creëren. Hierna volgde het programma One Unilever, waarmee de organisatie op één lijn werd gebracht onder één strategie die vereenvoudiging en effectiever gebruik van schaalgrootte als doel had.

In 2002 introduceerde ons zeepmerk Lifebuoy een voorlichtingsprogramma over hygiëne genaamd Swasthya Chetna. Dit programma heeft bijna 51.000 dorpen bereikt en een verschil gemaakt in de levens van 120 miljoen mensen in plattelandsgebieden in India.

In 2004 hebben we samen met andere organisaties de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) opgericht – een orgaan waarvan wij momenteel voorzitter zijn. In een poging een halt toe te roepen aan ontbossing, hebben we in 2008 aangekondigd dat we tegen 2015 al onze palmolie zullen betrekken uit duurzame gecertificeerde bronnen. In 2007 sloot Lipton een duurzame samenwerking op het gebied van thee met de Rainforest Alliance.

Daarbij kondigden we aan dat we tegen 2010 alle thee voor onze theezakjes van Lipton Yellow Label en PG Tips in West-Europa zullen betrekken van plantages met een certificering van de Rainforest Alliance en dat dit tegen 2015 voor alle theezakjes van Lipton wereldwijd zal gelden.

Nu het eerste decennium van de 21ste eeuw ten einde is, heerst er wereldwijd een ongekende economische onzekerheid. Unilever ontstond ten tijde van de crisis in de jaren 30 van de vorige eeuw en heeft sindsdien heel wat economische en financiële crises het hoofd moeten bieden. Omdat we in staat zijn snel te reageren op snel veranderende marktomstandigheden zullen we sterker dan ooit tevoren uit deze recessie komen.


Ben & Jerrys, Chunky Monkey 2008
Geschiedenis     Beeld en geluid
Free counters!
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu